XXXX

KVKK BAŞVURU FORMU

İSTEKLER GROUP ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ ANONİM ŞİRKETİ

KVKK Veri Sahibi Talep Formu

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VERİ SAHİBİ TALEP FORMU

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Veri Sahibi Talep Formu (‘Form’), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘KVKK’) kapsamında veri sahiplerinin, İSTEKLER GROUP ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ ANONİM ŞİRKETİ  Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasında da belirtilen haklarını kullanmak amacıyla yapacakları başvurularda kullanılması amacıyla İSTEKLER GROUP ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ ANONİM ŞİRKETİ  tarafından oluşturulmuştur.

Veri sahiplerinin bu haklarını kullanmak üzere İSTEKLER GROUP ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ ANONİM ŞİRKETİ ‘ne başvuru yapmak istemesi durumunda işbu Formun, eksiksiz olarak doldurulmasının ardından imzalanarak aşağıdaki yöntemlerden birinin aracılığıyla İSTEKLER GROUP ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ ANONİM ŞİRKETİ ‘ne ulaştırılması gerekmektedir:

  1. Kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) birlikte İSTEKLER GROUP ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ ANONİM ŞİRKETİ ‘ne bizzat başvuru yapılmalı ve Form bu başvuru esnasında imzalanmalıdır.
  2. Form, noter kanalı ile İSTEKLER GROUP ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ ANONİM ŞİRKETİ  Aşağı Zaferiye  Mah. İstek Cad.  No: 6A/1 Keşan/Edirne/Türkiye

Form,  isteklergroup@hs01.kep.tr adresine veri sahibine ait KEP vasıtasıyla iletilmelidir

1.Veri Sahibine Yönelik Bilgiler

Lütfen başvuruların sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla talep edilen bilgileri temin ediniz.

Ad ve Soyad

:

TC Kimlik Numarası

:

Adres

:

Telefon Numarası

:

E-posta

:

Lütfen aşağıda belirtilenlerden İSTEKLER GROUP ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ ANONİM ŞİRKETİ ile ilişkinizi en uygun şekilde tanımlayan seçeneği işaretleyerek aşağısında bulunan serbest metin alanına bu ilişkinin devam durumunu, sona ermiş olması durumunda ilişkinin vuku bulduğu periyodu ve varsa irtibatta olunan müdürlük veyahut ta şube bilgisini detaylandırınız.

Müşteri

Çalışan

Çalışan Adayı

Tedarikçi

Acente

Ziyaretçi

Diğer (………………………………………………………………………………………………………)

2.Veri Sahibinin Talebine Yönelik Bilgiler

Lütfen kişisel verilerle ilişkili talep veya taleplerinizi aşağıdaki listeden işaretleyiniz.

Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.

Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi almak istiyorum.

Kişisel verilerimin işlenme amacını öğrenip bu verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı hakkında bilgi almak istiyorum.

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istiyorum.

Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini istiyorum.

Düzeltme işleminin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini istiyorum.

Silme işleminin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istiyorum.

Kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde aleyhine bir sonuç ortaya çıktığını düşünüyor ve bu sonuca itiraz ediyorum.

Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum.

Yukarıdaki listede yaptığınız işaretlemeye istinaden ek bilgi gerektiğini düşünüyorsanız lütfen aşağıdaki serbest metin alanını kullanınız.

  1. Başvurunun Sonuçlandırmasına Yönelik Bilgiler

BİM talebinizi en geç otuz gün içinde sonuçlandıracak olup, 1. Bölümde sağladığınız adres ve e-posta bilgilerine istinaden postalama yoluyla veyahut ta dijital ortam aracılığıyla geri dönüş sağlayacaktır. Geri dönüşün sağlanacağı bu kanallar arasından özel bir tercihiniz varsa lütfen aşağıda belirtiniz.

Geri dönüşün posta kanalıyla yapılmasını istiyorum.

Geri dönüşün e-posta kanalıyla yapılmasını istiyorum.

Talebin değerlendirilmesi kapsamında ek bilgiye ihtiyaç duyulması halinde İSTEKLER GROUP ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ ANONİM ŞİRKETİ İşbu Form’ da belirttiğiniz başvuruyu sonuçlandırabilmek amacıyla sizinle iletişim kurabilecektir. Başvurunuz ücretsiz olarak sonuçlandırılacak olup, ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda ilgili mevzuat kapsamında belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

4.BEYAN

İşbu Form’ da belirtmiş olduğum KVKK özelindeki taleplerime ait bu başvurumun değerlendirilerek sonuçlandırılmasını talep ederim.

Veri Sahibinin Adı ve Soyadı

:

Tarih

:

Veri Sahibinin İmzası

 

DİĞER HABERLER

KVKK POLİTİKAMIZ

  • 23 Ocak 2024, Salı

İMHA POLİTİKAMIZ

  • 23 Ocak 2024, Salı

ÇEREZ POLİTİKAMIZ

  • 23 Ocak 2024, Salı

AYDINLATMA METNİ

  • 23 Ocak 2024, Salı